Όροι Χρήσης

Διαβάστε τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας Cosmic Float

Πνευματική ιδιοκτησία

Η ιστοσελίδα www.cosmicfloat.gr και το περιεχόμενο της (συμπεριλαμβανομένων ιδεών, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, συνδέσμων, newsletter κλπ) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας «Μιχαήλ Ράλλης» με το διακριτικό τίτλο «Cosmic Float Center» και προστατεύονται από τους νομούς περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η διανομή, τροποποίηση, εκπομπή, διάχυση, αποστολή, αντιγραφή ολική ή μερική ή χρήση του περιεχομένου από τρίτο για σκοπούς εμπορικούς όπως ορίζεται και ειδικότερα κατωτέρω. Επίσης, όλες οι επωνυμίες, τα λογότυπα και τα σήματα που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την ιστοσελίδα προστατεύονται από τους νόμους πνευματικής ή/ και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Με σκοπό την βελτίωση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται από αυτή, η εταιρία Cosmic Float Center διατηρεί το δικαίωμα σε κάθε περίπτωση αλλαγών στην ιστοσελίδα της και αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων και πάντα μέσα στα πλαίσια του υπάρχοντος ελληνικού κι ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου για τα ζητήματα αυτά.
Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των αναφερόμενων όρων, οι οποίοι και διέπουν και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της. Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας www.cosmicfloat.gr παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα www.cosmicfloat.gr

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Η «Μιχαήλ Ράλλης» με διακριτικό τίτλο «Cosmic Float Center» επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από το εφαρμοστέο δίκαιο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας αναφορικά με τα στοιχεία που συναποτελούν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.cosmicfloat.gr
Αφενός εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.cosmicfloat.gr συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, λογισμικού, εφαρμογών, γλωσσών προγραμματισμού των παρεχομένων υπηρεσιών, σχεδιασμού ιστοσελίδας, παρουσίασης του περιεχομένου της ιστοσελίδας και γενικά όλων των αρχείων αυτής της ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της «Μιχαήλ Ράλλης» με διακριτικό τίτλο «Cosmic Float Center» και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων πνευματικής ιδιοκτησίας. Επομένως ουδέν εκ των προστατευμένων στοιχείων δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο μεταβίβασης (επαχθούς ή χαριστικής αιτίας), αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο για εμπορικούς ή μη σκοπούς ή με σκοπό το προσωπικό (χρηματικό ή μη όφελος) κέρδος. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για μη εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το www.cosmicfloat.gr χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Για τους παραπάνω λόγους η Cosmic Float δύναται να απαγορέψει την πρόσβαση στις πληροφορίες που παρουσιάζει σε οποιονδήποτε ο οποίος δεν συμμορφώνεται με τα παραπάνω. Επίσης, απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας με σκοπό την παραπλάνηση του κοινού σχετικά με την προέλευση και τον δικαιούχο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου.
Αφετέρου, τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, χαρακτήρες και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα που αφορούν και καλύπτουν την παροχή υπηρεσιών της Cosmic Float center και τα οποία προβάλλονται σε αυτό το διαδικτυακό τόπο ανήκουν στην «Μιχαήλ Ράλλης» με διακριτικό τίτλο «Cosmic Float Center». Απαγορεύεται αυστηρά η με κάθε τρόπο και για οποιοδήποτε σκοπό χρήση ή κατάχρηση, παραποίηση ή απομίμηση από κάθε τρίτο των εμπορικών σημάτων, του σήματος φήμης και λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων που προβάλλονται σε αυτό τον διαδικτυακό τόπο ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου αυτού του διαδικτυακού τόπου.
Η παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των διακριτικών ή αναγνωριστικών γνωρισμάτων αυτού του διαδικτυακού τόπου από κάθε τρίτο με σκοπό την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού ως προς την προέλευση του περιεχομένου των υπηρεσιών αυτής της ιστοσελίδας απαγορεύεται ρητά.
Η «Μιχαήλ Ράλλης» με διακριτικό τίτλο «Cosmic Float Center» θα προστατεύσει σθεναρά τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που της ανήκουν στον πληρέστερο βαθμό που προβλέπει ο νόμος.

Ασφάλεια συναλλαγών

Η ιστοσελίδα μας παρέχει τη δυνατότητα «πληρωμής on-line» για την εξόφληση λογαριασμών προϊόντων ή υπηρεσιών της εταιρείας μας μέσω πιστωτικής κάρτας. Η Cosmic Float Center χρησιμοποιεί άμεσο link, το οποίο προωθεί τα στοιχεία που ο χρήστης συμπληρώνει σε ασφαλές περιβάλλον ευρέως αναγνωρίσιμης τράπεζας. Τα στοιχεία που εισάγει ο χρήστης/επισκέπτης στην αρχική φόρμα συναλλαγής τηρούνται στο διαχειριστικό της ιστοσελίδας της Cosmic Float Center αποκλειστικά για την απόδειξη της συναλλαγής.

Ακύρωση παραγγελιών

Η ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στην κάτωθι περίπτωση: Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά θέλετε να την ακυρώσετε μπορείτε να καλέστε το 210 9649962 και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελιάς σας. Βασική προϋπόθεση είναι η ακύρωση να γίνει 24 ώρες πρίν το προγραμματισμένο ραντεβού και επίσης, πριν την έναρξη και καταχώρηση της παραγγελίας από την τράπεζα. Η ακύρωση της παραγγελίας πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα.

Πολιτική υπαναχώρησης

Υπαναχώρηση της πληρωμής είναι εφικτή στις περιπτώσεις όπου ο πελάτης/χρήστης θέλει να ακυρώσει την συνδρομή του εντός 24 ώρες. Μετά τις 24 ώρες η ακύρωση δεν είναι εφικτή.

Τροποποίηση Όρων και Προϋποθέσεων

Η ιστοσελίδα www.cosmicfloat.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους ή/και κανόνες ή/και τις προϋποθέσεις, που γίνονται μέσω αυτής χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ενημερώνοντας τους επισκέπτες με ανάρτηση των νέων όρων και προϋποθέσεων στην παρούσα ιστοσελίδα. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας www.cosmicfloat.gr και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών.

Τελευταία Ενημέρωση: 01/11/2021

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram